Обласна творча група вчителів фізики

У 2021 році започатковано роботу обласної творчої групи вчителів із проблеми формування ключових компетентностей учнів засобами фізики.

Мета заходу: розроблення навчально-методичних матеріалів, спрямованих на формування в учнів ключових компетентностей.

Завдання:

2021 рік. Ініціативність і підприємливість

2022 рік.  Екологічна грамотність і здорове життя

Завершила роботу обласна творча група вчителів фізики -2022

Із метою підготовки вчителів до впровадження компетентнісного підходу в освітньому процесі 15 листопада 2022 року кафедрою теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій МОІППО проведено підсумкове засідання обласної творчої групи вчителів фізики з проблеми «Формування ключових компетентностей учнів засобами фізики: екологічна грамотність і здорове життя».

Творча група створена з метою розроблення навчально-методичних матеріалів, спрямованих на формування в учнів ключової компетентності «Екологічна грамотність і здорове життя» у процесі вивчення фізики.

На підсумковому засіданні учасники презентували власні наробки (матеріали до уроків екологічного та здоров’язбережувального змісту, фізичні задачі, методичні розробки навчальних проєктів), обговорили структурування розроблених матеріалів, що після доопрацювання будуть підготовлені до друку у вигляді методичного посібника.

Щиро дякуємо членам творчої групи, що в такий нелегкий час знайшли  сили та натхнення для роботи в її складі. Разом до Перемоги!

2023 рік.  Громадянська і соціальна компетентність

Методичний посібник